LIBURUTEGIA ERALDATZEN

 PAUSUZ PAUSU LIBURUTEGIA ITXURALDATZEN ARI GARA. DENON ARTEAN, IDEIA ETA EKIMEN ANITZEN BILKETA BURUTU DUGU OIHANAREN LAGUNTZAREKIN. EA HEMENDIK AURRERA, HORIETAKO BATZUK GAUZATZEKO AUKERA DUGUN!